İçeriğe geç

Ticarileştirme Yerine Toplumsal Fayda (Community over Commercialization)

Açık Erişim Haftası 2023, bir araya gelmek, harekete geçmek ve bilgi paylaşım sistemlerinin topluluk tarafından kontrol edilmesinin önemi konusunda farkındalık yaratmak için bir fırsattır. Etkinlik dünya çapında bireyler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından kutlanmaktadır ve organizasyonu küresel bir danışma komitesi tarafından yönetilmektedir. Açık Erişim Haftası’nın resmi etiketi #OAweek’tir. Türkiye’de ise uzun yıllardır kullandığımız “AE” etiketini bu yıl #AE2023 olarak kullanıyoruz.

Bu yılın teması olan “Community over Commercialization”, açık bilim (open scholarship) konusunda hangi yaklaşımların halkın ve akademik topluluğun çıkarlarına en iyi şekilde öncelik verdiği ve hangilerinin vermediği konusunda samimi bir tartışmayı teşvik ediyor.